Bądź świadomy…

Bądź świadomy…
Pozwól sobie przyjmować nauki życia z miłością, pozwól sobie na zrozumienie sensu doświadczenia, pozwól sobie na modlitwę rozmowę ze Stwórcą. Poczuj się wolny w swej przestrzeni uwalniając swój los. poczujesz wolność od wpływu
i oddziaływania naszych własnych „demonów” wewnętrznych, pochodzących od naszych przodków a także od otaczających nas osób.

W codziennym życiu z ludźmi których spotykamy zachodzą procesy energetyczne: jedne dodają nam energii, a inne powodują jej ubytek lub powstanie choroby choroba nie zawsze jest chorobą..
Niektóre z tych procesów mają na celu wyrównanie długów pomiędzy osobami z poprzednich wcieleń, powtórne przepracowanie w celu zmiany postawy, inne leczą uparte nastawienia poprzez choroby lub zawieszenia aktywności i czasowego braku postępu sprawy. Są też takie, w których musimy przyjąć upokorzenie, aby nie nastąpiła destrukcja w nas samych czy u naszych potomków, lub po to, by wreszcie oderwać się od zatruwającego, transowego przylgnięcia do pragnień i naszej woli.

Kiedy zbyt mocno ubóstwiamy rodziców, dzieci, partnera, materię może nastąpić proces utraty tego, do czego tak mocno przylegamy, abyśmy mogli z powrotem powrócić do jedynej więzi, która jest dla nas najważniejsza – do Boga.

Wszystkie osoby oraz to co posiadamy zostaje nam przez Niego dane w tym życiu, pochodzi z planu przyjętego przez Duszę i ostatecznie to wszystko do Boga powraca.

Zdystansowanie do odczuwanego przez nas bólu i cierpienia otwiera na akceptację swojej rzeczywistości z cierpliwością, wdzięcznością i miłością a wtedy to, co było zablokowane z radością otwiera się na nas. Tak działa pole samoregulacji Wszechświata, któremu podlegamy.

Jedynie świadome, pochodzące z serca odczucie tego jak myśli nawet te skryte i ulotne, zachowania i wybory o wysokich energiach przynoszą w naszym życiu ulgę – dokonuje transformacji.

Sens życia polega na przemianie naszych, często nawet nieświadomych, odruchowych nawyków, które wypływają z podświadomości ponieważ już w poprzednich wcieleniach wszystkie one zostały zapisane na poziomie Duszy.

Dusza nie poradziła sobie jednak dobrze ze zrozumieniem lekcji tylko uporczywie przez kilka nawet wcieleń mogła pogrążać się np. w niskim poczuciu wartości, przemocy, niewybaczeniu, egoizmie, ubóstwianiu innych osób lub rzeczy, przylgnięciu do pragnień itd.

Moje posty i doświadczenia w życiu służą rozwijaniu w sobie postawy zdystansowania w stosunku do odczuwanych emocji, nastawień do innych ludzi, do tego jakie doświadczenia przyciągamy oraz przejściu z odczuwania cierpienia do radości.

Pozostając w niskich energetycznie emocjach złość, lęk, poczucie winy, osądzanie, duma, nietolerancja, zemsta, zazdrość nie jesteśmy w stanie uwolnić się od poczucia bólu wewnętrznego, następuje proces rozrastania się problemów i przyciągania nowych. Schodzimy na poziom apatii i depresji do swojego wewnętrznego „piekła”.

Pozwól sobie dostrzec wzorce które atakują jak wirus twój umysł. Nauczysz się odczuwać moment ich powstania i skutki jakie wywołał w tobie i w zewnętrznych okolicznościach.

Nauczysz się krok po kroku opuszczać te rejony i oddalać od siebie nałogowe sposoby myślenia.

Materiały do pracy przygotowane są na podstawie moich doświadczeń w pracy z pacjentami

Są one całkowicie bezpieczne.

Zrozumienie, przyjęcie doświadczenia, uwolnienie miłości – powoduje łagodzenie problemu.

Pracujemy jedynie na świadomym uwalnianiu tego, co wypieramy ze świadomości lub nie mamy świadomości tego, co pochodzi z nieświadomych zapisów.

Dlatego proces ten nazywa się docieraniem do Świadomego Ja oraz otwieraniem się na łączność z Wyższym Ja – które zna twoje słabe strony z poprzednich wcieleń, widzi schemat zależności i uwikłań w tym życiu oraz rozpoznaje wpływy środowiska zewnętrznego na twoją osobowość.

Dzięki temu osoby, które już stosują moją „praktykę psychiczno-duchową” są coraz bardziej zadowolone ze swojego życia, wiele sytuacji rozwiązuje się bez używania sił, kontroli sytuacji, a jedynie przez wewnętrzną moc, cierpliwość i zaufanie.

Nikt nie jest na tyle idealny, by nie powstawały nigdy więcej w nas wirusowe niskie energie, lecz przebywa się w nich krócej, czasami uwalniane są już w momencie powstawania, a także świadomość będąc otwartą potrafi zrozumieć sens doświadczenia, które nie jest dla nas wygodne.

Zamknięta świadomość reaguje całkowitym niezrozumieniem tematu, ego blokuje możliwość odpuszczenia sobie lub innym, pogrąża się w poczuciu pokrzywdzenia, przekonania o jedynie własnym uprawomocnieniu tego co słuszne i właściwe lub w bezradności, oczekując ciągle pomocy z zewnątrz. Do tego dochodzi brak trzeźwości umysłu, wzorce niedojrzałości emocjonalnej blokada z dzieciństwa…Każdy z nas uczy się przez całe życie. W trakcie Naszej ziemskiej egzystencji zdobywamy cenne doświadczenie, które często pomaga nam znaleźć rozwiązanie różnych problemów. Niestety dość często mamy styczność z negatywnymi wzorcami, które często wchodzą nam w nawyk.Warto zwrócić uwagę na swoje postępowanie. Anioły pomagają Ci oderwać się od złych energii, które często nie pozwalają Ci zrobić ważnego kroku w życiu. Pamiętaj, że przeszłość jest już za tobą, dlatego zacznij od teraz kształtować swoje nowe życie!

Scroll to Top