Duchowe uzdrawianie -to podróż do ludzkiej duszy.

Duchowe uzdrawianie -to podróż do ludzkiej duszy.

Duchowe uzdrawianie jest podróżą do ludzkiej duszy, by połączyć ją ze   źródłem uzdrawiającej łaski. W połączeniu ze źródłem wspiera moc fizyczności, psychiki, emocjonalności i zdrowia fizycznego.    Duchowe uzdrawianie to przebudzenie duchowe świadomości. Ten rodzaj uzdrawiania   wpływa na umysł, ciało i duszę. Wpływa na polepszenie energii życiowej. Ma na celu dążenia do czystej duchowości. W uzdrawianiu to umiejętność harmonii, czystego serca z siłą Boskiej Miłości. To idealna forma energii posiada nieograniczoną moc. Duchowa świadomość   jest rozwinięciem    rozumienia w życiu i zastosowania, bezwarunkowej miłości. 

To bogactwo przestrzeni pokoju.  To radość i miłość bezwarunkowa, z której czerpię siły by co dzień dzielić się darem, by świadomie oczyszczać przepływ energii boskiej natury w, ludzkich sercach, w stworzeniu, w przyrodzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba. By pomóc innym w emocjonalnych problemach i fizycznym niedomaganiach.  Duchowe uzdrawianie to bezwarunkowa miłość, to współczucie, autentyczność wewnętrznych i zewnętrznych zamiarów, aby osiągnąć prawdę w sobie, by zharmonizować całość, która jest w nas.  Bóg daje nam łaskę by wyzbyć się ludzkich poziomów ego, chciwości nieczystości by osiągnąć prawdę w nas samych. 

Pozwól, sobie aby ten duchowy obszar było w tobie  i pielęgnuj w nim dobre ziarna by z nich wyrosły 

kwiaty czystej duchowości. 

Czym jest bezwarunkowa miłość?  To najczystsza miłość do innych, nie szuka rodzaju wynagrodzeń za okazane uczucie jest delikatna, cierpliwa, miła, wrażliwa.  Nie wywodzi się z decyzji wywodzi się z serca jest to duchowa świadomość w codziennym życiu nie unosi się dumą, nie jest wyniosła jest cicha i pokorna. 

  Serce zatapiając się czując bicie serc to moc bezwarunkowej pięknej miłości, niczym szelest porannych gwiazd, jak krople rosy na spragnioną ziemie jest jak miłość Boga w nas we wewnętrznym ogrodzie duszy, czystej duchowości jak lilia biała. Duchowe uzdrawianie to podróż do źródła, to proces duchowej świadomości, w której problemy fizyczne, emocjonalne,  mogą zostać, rozwiązane osoba podczas uzdrawiania   może odczuć   zmianę  w życiu  i polepszeniem stanu zdrowia, harmonii i równowagi. Duchowe uzdrawianie  pomaga  tam gdzie medycyna nie daje rady. Jak wielu uzdrowicieli na całym świecie   Współpracujemy lekarzami. Praktykuje duchowym uzdrawianiu zdalnie  osobom chorym na raka wielu przypadkach  po sesjach zniknęły zmiany patologiczne … Duchowe uzdrawianie jest darem  niebios. wiedza  zdobyta  podczas  życia   pozwala  na doskonalenie   naszej duchowej świadomości .   Duchowe uzdrawianie jest także potrzebne  u osób   dostatecznie świadomej,  żeby   skierowała ją na prawidłowa drogę  duchową.    Duchowa świadomość   jest rozwinięciem  rozumienia  bezwarunkowej miłości   i jej zastosowania w codziennym życiu. . Kochaj to, kim jesteś, głęboko i słuchaj wewnętrznego Boga, którego głos jest bardzo subtelny. On jest zwany uczuciami. Uczucia, jeśli będziesz ich słuchał, powiedzą ci, co jest prawdą i wskażą ci drogę do oświecenia i świadomości… Namaste Joanna