każdy zamiar, idea, sukces lub porażka ma swój początek w umyśle…

Zarządzaj swoimi emocjami. Każdy w jakiś sposób  Pracuję nad sobą. Jest to praca  nie chwilkę i nie jednorazowo – wymaga  wielu lat  pracy.  Najważniejszą rzeczą jest uspokojenie myśli … a to wymaga dużo więcej pracy nad sobą.Wielu z nas ma poczucie krzywdy i odrzucenia.  Zrezygnuj z gniewu, strachu, nie narzekaj, pozwól, by miłość i szacunek cieszyły się dotykiem luksusu  będąc sama/sam z sobą…
Poczucie gniewu – reakcja na krzywdę, frustracja, uczucie bycia atakowanym – pozwól sobie bronić swoich wartości; – Nie utożsamiaj się z gniewem czy lękiem. Nie pogłębiaj go w myśli. Nie pozwól, aby ten gniew był odczuwany na granicy wytrzymałości. Nie patrz na ścieżkę zamknięcia by rozgniewać  twój gniew w sobie. Niekontrolowany gniew prowadzi do agresji, nadmiernie kontrolowany, by tłumić, urazę  prowadzi to do nerwic oraz wewnętrznych chorób,  bólów  stawów, chorób wątroby, trzustki i nerki, tarczycy  a nawet i oddziałuję na pracę twego serca.  Większość z nas potrzebuje pomocy  w sferze  swoich uczuć. Może już leczysz nerwicę, depresję, pamiętaj  żadne leki nie zastąpią pracy nad sobą,  nad swoimi uczuciami. Popatrz ilekroć  jak odczuwasz gniew,  lęk,  a nawet i radość  budzi się w tobie odczuwalny wstyd uciekamy wówczas do rzeczy które przyniosą nam  poczucie pełni.  Dla mnie poczucie pełni to rozmowa ze Stwórcą, medytacja, ćw. oddechowe.  Co mam czynić? Co wybrać? Która drogą mam kroczyć? Do której łodzi mam wsiąść ? W którą stronę popłynąć? Czy uniknę wiatru i sztormu? Czy pogoda będzie mi sprzyjać?  Czy wiem która drogą  mam kroczyć  wybierając to co najlepsze? Każdy przygotowuje swą łódź do drogi; kapoki, sprzęt ratunkowy i asekuracyjny,zapas jedzenia i wodę… sprawdzamy żagle, olinowanie, zapas paliwa. I w drogę.  Proszę Stwórcę  każdego dnia by był mym sternikiem, biorę z soba wiarę i jestem wdzięczna za to co mam. Znajduje rozwiązanie, porażki to kolejna lekcja.  Odrywaj swe myśli o tym co negatywne co zatruwają twą przestrzeń. Lekarstwem na to wszystko  jest wybaczenie, wyciszenie się  pozwól sobie na ten  mały cud w twoim życiu, a wyzdrowieję twa emocjonalność i powtórzysz  za mną  jestem radosną radosnym i w twym związku zakwitnie miłość rozwinę swe żagle życia. 

 Pamiętaj w  taki sposób modelowanie przyszłości da ci poczucie   bycia wolnym nie będziesz uzależniał  od trunków, czy leków, czy od szablonów z dzieciństwa od przeżyć emocjonalnych. Dokonywanie świadomych wyborów   w bezwarunkowej i szczerej miłości da ci poczucie wolności dziecka. Poczujesz wiatr w swych żaglach a Twój świat zatroszczy sie o Ciebie powodzenia…

 

Scroll to Top