Każdy zamiar, idea, sukces lub porażka ma swój początek w umyśle.