Liczymy dni, które nas dzielą od Wigilii … Długo się do nich przygotowujemy, próbujemy wyczarować zapamiętany z lat dziecinnych cudowny nastrój Czas kupić świeżą pachnącą choinkę

Liczymy dni, które nas dzielą od Wigilii … Długo się do nich przygotowujemy, próbujemy wyczarować zapamiętany z lat dziecinnych cudowny nastrój  Czas kupić świeżą pachnącą choinkę

Liczymy dni, które nas dzielą od Wigilii … Długo się do nich przygotowujemy, próbujemy wyczarować zapamiętany z lat dziecinnych cudowny nastrój Czas kupić świeżą pachnącą choinkę

TO JUZ 5 dni kiedy magia Bożego Narodzenia zagości w naszych sercach , w

Liczymy dni, które nas dzielą od Wigilii … Długo się do nich przygotowujemy, próbujemy wyczarować zapamiętany z lat dziecinnych cudowny nastrój Czas kupić świeżą pachnącą choinkę

naszych domach. Zbliżają się szybkimi krokami święta Bożego Narodzenia, najbardziej lubiane ze wszystkich świąt…Liczymy dni, które nas dzielą od Wigilii … Długo się do nich przygotowujemy, próbujemy wyczarować,, zapamiętany z lat dziecinnych cudowny nastrój. Czas kupić świeżą pachnącą choinkę ustroić,gwiazdami marzeń i blaskiem oczu, małego dziecka które oczekuje  Niebieskiej Dzieciny promienie miłości przynoszącej pokój ludziom dobrej woli  i uśmiech Boga Przedwiecznego.  W której mają nadzieję ludzkie serca;-

te radosne, te pozbawione nadziei, te pozbawione miłości i zrozumienia a mimo wszystko pełne nadziei  na lepsze jutro.

  Niech będzie z nami  POKÓJ  I DOBRO.  POKÓJ I SZCZĘŚCIE powtórzę za św Franciszkiem ,,,Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abym mógł nie
tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do
wiecznego życia. Panie odnów i przemień nasze serca by w nich zapanowało prawdziwe  Boże Narodzenie.