nie jedna tajemnica jest w nas samych…

nie jedna tajemnica jest w nas samych…

Wiele osób nie lubi rozmawiać o sobie, czy to z powodu skromności, czy nieśmiałości. Korzyści z otwarcia się na innych są jednak liczne. Pod warunkiem, że wiesz, jak to zrobić, ale od ważność mówienia o sobie, jeśli zostanie wykonana poprawnie, może być bardzo korzystna w wielu obszarach. Życie jest niczym więcej niż historią związków. Szczerze wierzę, że umiejętność komunikowania się jest jednym z najważniejszych talentów, jakie można zdobyć. A więc wykonanie! Mówienie o sobie wymaga wyjścia poza skromność i nieśmiałość. Dzięki temu zyskasz lepsze umiejętności interpersonalne i rozwiniesz pewność siebie, a czasem nie wiesz, co naprawdę myślisz, dopóki nie sformułujesz tego w zrozumiały sposób. Mówienie na głos o swoich emocjach i opiniach często pomoże ci wyjaśnić swoje myśli.