otworzysz drzwi swego serca…

otworzysz drzwi swego serca…

Świadomość to więź z sobą, przebudzenie duchowe… Wszystko to co się dzieje nie jest bez przyczyny poznawania w sobie cząstki wszechświata… Cząstki miłości Boga w sobie… Jest to głębokie i magiczne. Budzenie się w świecie nadziei, możliwości, piękna i obfitości. Możemy współtworzyć nasze własne istnienie. Przez doświadczenie próby doświadczamy
przebudzenia. Poznawanie siebie jest to dla nas lekcją. Dzięki temu co nas dotyka zmieniamy nasze życie. Upraszczamy, zmniejszamy ważność dotkliwych doświadczeń i odstresujemy nasze życie. Dokonujemy fundamentalnych zmian w naszym życiu duchowym, tworząc spokojne, przestrzeń wewnętrznego spokoju… Wyłącz swoje myśli … nie myśl tylko swego serca… słuchaj nie myśl… Wiem Nic…

Uwalniamy się od programowania umysłu wybieramy co dla nas najlepsze. Uważnie filtrujemy i cenzurujemy to, co wpuszczamy w nas, przez myśli, media, kultury popularnej, reklamy i marketingu. Podejmujemy kroki w celu oczyszczenia i ochrony naszej podświadomości, świadomości wybierając co dla nas jest najlepsze. Pozwól sobie na lepszy komfort fizycznego i duchowego życia i rozwoju. Bierzemy odpowiedzialność za nasze ciała i nasze wnętrze. Pozwól sobie na czuwać nad kontrolą twej przestrzeni. Czy czuwasz i masz kontrole przestrzeni swego umysłu?- zamiast nienawiści do siebie uczymy się miłości i poznawania co w nas jest najlepsze, zazdrości i konkurencji. uczymy się jak wyróżnić ważność innych nad swoją by pozyskać więcej. Uczymy się cenić nasze ciała jako niezbędne dla dobrego samopoczucia duszy naszego ciała umysłu

Uwalniamy to co pozostało w nas karmę z przeszłego życia, rodową i obecną karmę życiową. Wyrywamy ciemne, ciężkie kule traumy od naszych istot. Uczymy się używać mantr, medytacji, modlitwy aby odzyskać wewnętrzną równowagę po intensywnych okresach uwalniania karmy. w naszej przestrzeni fizycznej i duchowej.

  • Uczymy się, jak przekształcać negatywną energię emocjonalną. .
  • Uczymy się spokoju i duchowości.
  • Ufamy naszej intuicji, naszym energicznym reakcjom na sytuacje i ludzi, bardziej niż naszym oczom i umysłowi.
  • Odpowiadamy na nasze wewnętrzne i zewnętrzne środowisko jako istoty duszy ciała umysłu, Porzucamy własne maski, odsłaniając prawdę i autentyczność.
  • Zaczynamy używać języka, duszy nie wstydzimy sie uczuć
  • Spotykamy podobnie myślących ludzi, dzieląc się naszym przebudzeniem Otwieramy nasze serca na miłość. Uczymy się zarządzać, pielęgnować i uspokajać ego. Zbliżać się do życia z miłością, a nie ze strachem. Ze spokojem, a nie z niepokojem. Z nadzieją, zaufaniem i wiarą, a nie depresją. Reagujemy na konfrontację, chaos i katastrofę z naszego serca. Włączamy wiarę, wdzięczność, pokorę i łaskę do naszego życia. OBUDZENIE

Zauważ jeśli wpuścimy strach, strach zwycięży. Jeśli stajemy w obliczu ciemnej nocy naszej duszy, uwalniamy się ze wstydu, poczucia winy, żalu i gniewu. Lepiej dbamy o nasze umysły, ciała i dusze. Uczymy się, jak radzić sobie z traumą, tragedią i oszustwem, wyrównywać i przywracać równowagę. Pozwól sobie o dbanie o siebie…Zadbaj o swą przestrzeń Pokochaj swą przestrzeń , pokochaj siebie… Pozwól sobie być szczęśliwym człowiekiem w swoim wnętrzu pokochaj siebie tę małą istotę swe wewnętrzne dziecko to twoje przebudzenie poczuj się szczęśliwy z sobą Puść wolno to co było … Zamknij drzwi przeszłości, czas zacząć rozdział swego przebudzenia otwórz swe serce na miłość
Słuchaj swego serca i pozwól sobie być kierowany sercem Mów o sprawach, które są dla Ciebie ważne. Poczuj sercem piękno miłości bezwarunkowej wszechświata poczuj ją w sobie to jest te owe przebudzenie Znajdź swój głos, swoją wewnętrzną siłę, pokochaj siebie… a otworzysz się na miłość , otworzysz drzwi swego serca… Namaste Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *