pozwól być sobie tym kim jesteś,

Bądź sobą pozwól sobie być kreatorem swej uważności bądź gotowy uhonorować swoją wyjątkowość… Bądź łagodny w swoim podejściu, bądź cierpliwy dla umysłu i bądź miły dla innych… bądź sobą, zwracaj uwagę na swoje potrzeby i podążaj za nimi … odpuść sobie – pozwól być sobie tym kim jesteś, pozwól sobie być sobą. bądź dobry dla siebie żyj w zgodzie samym z sobą.
Staraj się być w stu procentach obecna/ny w tym, co właśnie robisz i przeżywasz. Cała sztuka polega na tym, by podczas czynności, które wykonujemy, dopuścić zachwyt i wdzięczność do swojego umysłu. Lubisz pływać w jeziorze, jeździć na rowerze nic nie da, jeśli w trakcie nie skupisz uwagi na odczuwaniu przyjemności… Zamiast koncentrować się na tym, czy prawidłowo oddychasz i jak ruszasz nogami, skup się na odczuwaniu zachwytu pięknem wody, pięknem przyrody na cudzie słonecznego światła tańczącego na powierzchni ziemi , na uśmiech kwiatu na zmysłowej wspaniałości rozsypanych jak diamenty kropel rosy mieniącej się we słońcu , życzę ci cudu w twym życiu przeżyć doświadczenia tego głęboko w sercu uważający, troskliwy, dbały, świadomy. skoncentrowanie uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili i ich doświadczaniu.

Scroll to Top