Świadomie wybieraj to co dla ciebie najlepsze, ucz się wyrażać miłość w tym co robisz…

Świadomie wybieraj to co dla ciebie najlepsze, ucz się wyrażać miłość w tym co robisz…

Dla zachowania zdrowia potrzebujemy emocjonalnej różnorodności, równowagi..świadomego autentycznego życia, bogatego w różne emocje. Umiejętność wybierania i przeżywania ich wzmacnia naszą odporność i pomaga nam radzić sobie z trudnościami. Świadomie wybieraj to co dla ciebie najlepsze. Ucz się wyrażać miłość w tym co robisz, rozwijaj cechy pokory, cierpliwości oddania, współczucia, miej zdrowe poczucie humoru, bądź pozytywny w myślach i w tym co robisz. Nie staraj się na siłę przekonać innych do twoich poglądów które nie mają zrozumienia dla twoich wartości i nie maja dobrej woli. Czasem Łatwiej jest nam np. budować relacje z innymi. niż z bliskimi. Kiedy Często doświadczamy emocji pozytywnych, praca naszego mózgu się zmienia. Zaczynamy widzieć więcej, stajemy się bardziej kreatywni, przyswajamy więcej informacji i łatwiej jest nam przyjąć szerszą perspektywę. Słuchaj swego wewnętrznego dziecka bądź otwarty/ta

Otwórz się na to co sie dzieje…w jaki sposób się uśmiechasz, twoje gesty skierowane do innych nawet milczenie jest potrzebne. Emocje pozytywne oddziałują korzystnie na nasz organizm. Potrafią np. chronić przed nadmierną aktywacją układu sercowo-naczyniowego lub przywracać jego optymalne funkcjonowanie. Ten stan dobrze opisuje określenie „śmiech przez łzy”. weryfikuj sposób swego myślenia aby ciągle się rozwijać . Czuwaj by nowe myśli nie zasypywały ci twej przestrzeni by wszystko widzieć w nowym świetle. To co jest prawda i mądrością wszystko co robisz i myślisz musi stanowić harmonie. Zacznij ćwiczyć tak by rozwijać zdrowe nawyki świadomości zdrowego człowieka. Połącz zdrową dietę z ćwiczeniami oddechowymi i fizycznymi .
Wszystko decyduje o twoim wyborze zdrowego stylu życia palenia , nadużywanie alkoholu, narkotyki nie prowadzi do niczego powinno być wykluczone .
karl Paul Reinhold Niebuhr (1892–1971) – amerykański teolog protestancki. jego modlitwę często wprowadzam W ZYCIE

SONY DSC

Boże, daj nam pokorę, byśmy przyjęli w pokoju to, czego zmienić nie możemy, daj nam odwagę, aby zmienić to, co powinno być zmienione, i daj nam mądrość, abyśmy umieli odróżnić jedno od drugiego.
Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
Całe doświadczenie naszej egzystencji wskazuje, iż największym problemem naszej egzystencji jest to, że powinniśmy się wzajemnie kochać, ale się nie kochamy. Mój drogi . moja droga

Dzięki odwadze i wytrwałości – zyskujesz moc, która niszczy przeszkody i rozpływa wszystkie trudności. Zatem ufaj bezgranicznie Bogu a On twe ścieżki wyrówna.