The coming New Year

New Year is not only a period of joy, but also reflection on what has passed and what is still ahead of us. So a lot of optimism and faith in sunny today and tomorrow.

I wish you, my dear , that your dreams, desires and expectations will come true on this beautiful day, and that all plans and intentions will be fulfilled in the New Year … Welcome this New Year 2020 with a smile on your face, leaving all bad moments behind. Let the best for each and every one of us happen ..

Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale także refleksja nad tym, co minęło i co jeszcze przed nami. Dużo optymizmu i wiary w słoneczne dziś i jutro.

Życzę wam, moja droga, aby wasze marzenia, pragnienia i oczekiwania się spełniły w ten piękny dzień i aby wszystkie plany i intencje zostały spełnione w Nowym Roku … Witaj w Nowym Roku 2020 z uśmiechem na twarzy, pozostawiając wszystkie złe chwile za sobą. Niech stanie się to, co najlepsze dla każdego z nas.

Scroll to Top