Uśmiechnij się …Wszystko zrób by był to dobry tydzień,

Uśmiechnij się …Wszystko zrób by był to dobry tydzień,

Uśmiechnij się …Wszystko zrób by był to dobry tydzień,

Uśmiechnij się …Wszystko zrób by był to dobry tydzień,

zapomnij o problemach i zacznij jeszcze raz warto ponad wszystko zaufać Bogu.

Uśmiechnij się nawet kiedy jest trudno. Jak dobrze jest chwycić nadzieję

-w szumie drzew,

w pięknie- wiosennych kwiatów,

w śpiewie – ptaków,

w uśmiechu dziecka,

w uścisku przyjacielskiej dłoni,

w przytuleniu się, w przyjacielskim- spojrzeniu

w modlitwie

ciszy, wschodzącego i zachodzącego słońca,

w małej kropli rosy i deszczu ukryte nadzieje

Patrze wciąż w niebo by ciągle iść na przód,. z ufnością  że ciemność nie jest ciemnością bo światłem mym ma wiara i mą tarczą.

Mej  duszy śpiew  moje  medytacje.  Bądź dobrym .człowiekiem niezależnie czy wierzysz …po prostu bądź sobą….i uśmiechnij się..